Četvrtak je posljednji dan kada možete kupiti markicu za 2019. godinu

Zavod zdravstvenog osiguranja HNŽ/K poziva sve osiguranike koji nisu kupili premiju osiguranja (markicu) da iskoriste preostalo vrijeme, jer od 01. ožujka 2019. godine osiguranici koji ne budu imali markicu plaćat će participaciju za pružene im usluge zdravstvene zaštite u zdravstvenim ustanovama.

Cijena premije osiguranja (markice), po osiguraniku, iznosi 20 KM, a markicu mogu kupiti sve osigurane osobe koje posjeduju zdravstvenu knjižicu/iskaznicu.

Osobe za koje poslodavci nisu izmirili obveze iz zdravstvenog osiguranja također mogu kupiti premiju osiguranja, s tim da ona postaje pravovaljana kada poslodavci uplate doprinose za zdravstveno osiguranje.

Nakon redovite distribucije koja završava u četvrtak 28. 02. 2019. godine premiju osiguranja (markicu) mogu kupiti prvoprijavljeni, tj. osobe koje nisu bile prijavljene na zdravstveno osiguranje u razdoblju redovite distribucije i to najkasnije 30 dana od dana prijave u Poreznu upravu kao i djeca koja u 2019. godini navršavaju 18 godina života (premiju osiguranja mogu kupiti najkasnije 30 dana od dana navršene 18-te godine života).

Kupovinom godišnje premije osiguranja (markice) osiguranici su oslobođeni plaćanja participacije za 134 zdravstvene usluge (popis usluga i visina participacije po svakoj usluzi dostupne na www.zzo.ba ).

Uplata premije osiguranja za 2019. godinu vrši se isključivo kod ovlaštenih ustanova za obavljanje platnog prometa (pošta, banka) na  žiro račun Zavoda broj: 5550000004857875.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com