Federalna Vlada prihvatila inicijativu za izradu i donošenje Zakona o Gradu Čapljina

Federalna vlada prihvatila je inicijativu načelnika i Općinskog vijeća Čapljine za izradu i donošenje Zakona o Gradu Čapljina.

Općina Čapljina je prva općina u Federaciji čija je inicijativa prihvaćena na konto nacionalnih spomenika. Čapljina ima 9 nacionalnih spomenika:

– “Crkva Preobraženja Hristovog u Klepcima,
– “Crkve Uspenja Presvete Bogorodice u Gabeli” sa pokretnom imovinom i nadgrobnim spomenicima u Gabeli” (graditeljska cjelina),
– “Arheološko područje Gabela” (arheološko područje),
– “Most u Klepcima” (povijesna građevina),
– “Pašića kula sa dvorima u Bivoljem Brdu” (graditeljska stambena cjelina),
– “Počitelj” (povijesno – gradsko područje),
– “Rimska vila (Villa Rusticae) u Višićima, (lokalitet „Kućišta“) sa ostacima iz rimskog antičkog perioda, ranog i kasnog srednjeg vijeka (slavensko naselje i groblje)” (arheološko područje),
– “Rt kula (Kulina na rijeci Krupi) u Dračevu” (povijesna građevina),
– “Utvrđena kasnoantička vila Mogorjelo” (arheološko područje).

Kako je utvrđeno, Čapljina ispunjava uvjet da bude proglašena gradom kao općina koja je od posebnog povijesnog i kulturnog značaja, a sukladno članku 5. stavak 4. Zakona o principima lokalne samouprave FBiH.

Izvor: capljina.ba


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com