Kreirani digitalni info pultevi u sklopu projekta „Inventarizacija, kartiranje, prikupljanje i analiza podataka o vrstama i stanišnim tipovima zapadne Hercegovine“

U cilju podizanja svijesti javnosti o ugroženim vrstama na području zapadne Hercegovine, Udruga Uzor je kreirala digitalne info pultove o posebnim točkama biodiverziteta.

Digitalni pultovi su postavljeni na domeni https://digitalni-registar.com/, a riječ je o 3D vizualizacijama značajnih lokaliteta u zapadnoj Hercegovini kao što su vodopad Kravice, Peć Mlini, te Star Grad Ljubuški.

Izradom istih se omogućava posjetiteljima da razgledaju 3D vizualizacije spomenutih lokaliteta, ali ujedno i da saznaju osnovne informacije o ovim lokalitetima, o ugroženim vrstama koje su rasprostranjene na tom području, te su postavljene poveznice na digitalni registar ugroženih vrsta zapadne Hercegovine koji se kontinuirano ažurira.  

Ove se aktivnosti provode u sklopu projekta „Inventarizacija, kartiranje, prikupljanje i analiza podataka o vrstama i stanišnim tipovima zapadne Hercegovine“ koji se odvija kroz nekoliko grupa aktivnosti tijekom dvanaest mjeseci.

U sklopu projekta su provedena literarna i terenska istraživanja, te je kreiran digitalni registar ugroženih vrsta koje obitavaju na području zapadne Hercegovine. 

Projekt se provodi sa ciljem stvaranja osnovnih preduvjeta za procjenu statusa geomorfolokaliteta u zapadnoj Hercegovini i geomorfološkog resursa za korištenje u geoedukacijske i geoturističke svrhe.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com