Četvrtak, 18 srpnja, 2024
Nema prikaz na naslovnici

Naslov: Nova terenska istraživanja u svrhu inventarizacije ugroženih vrsta zapadne Hercegovine

Udruga “Uzor” iz Mostara od travnja 2021. godine provodi istraživanje flore i faune na području zapadne Hercegovine.

Aktivnosti se provode u sklopu projekta „Inventarizacija, kartiranje, prikupljanje i analiza podataka o vrstama i stanišnim tipovima zapadne Hercegovine” koji je pokrenut s ciljem očuvanja vrsti flore i sorti faune zapadne Hercegovine koje se nalaze na Crvenim listama flore i faune BiH.

Projekt je financirao Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine, a tijekom travnja se pristupilo nastavku terenskih kontrolnih istraživanja.

Prethodno su članovi ekspertnog tima udruge ”Uzor“ iz Mostara proveli prva terenska istraživanja na lokacijama vodopada Kravice i Peć Mlina, te dijelovima Ljubuškog polja uz rijeku Trebižat u okviru projekta „Inventarizacija, kartiranje, prikupljanje i analiza podataka o vrstama i stanišnim tipovima zapadne Hercegovine“, a u travnju 2022. provedena su dodatna terenska istraživanja s ciljem opservacije ugroženih vrsti. 

Cilj ovih aktivnosti je stvaranje osnovnih preduvjeta za procjenu statusa geomorfolokaliteta u zapadnoj Hercegovini i geomorfološkog resursa za korištenje u geoedukacijske i geoturističke svrhe.

Literarnim istraživanjima je utvrđeno kako su na analiziranom području do sada zabilježene slijedeće ugrožene vrste : Adiantum capillus veneris L., Cynoglossum columnae Ten., Cyclamenneapolitanum Ten., Astragalus illyricus Bcrnh., Cerinthe lamprocarpa Murb., Celsia orientalis L., Periploca graeca L., Campanula portenschlagiana Roem.et Schult., Reichardia macrophylla Vis. et Panč, Asphodelus microcarpus Vivo, Sternbergia lutea (L.) Ker-Gawl. Ex Spreng, Hermodactylus tuberosus (L.) Mill., Gladiolus illyricus W. D. J. Koch, Proteus anguinus Laurenti, 1768, Salvia bertolonii Vis., Centaurea tuberosa Vis., Charaxes jasius (Linnaeus, 1767), Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758), Thelypteris palustris Schott, Aristolochia rotunda L., Narcissus poeticus L. subsp. radiiflorus (Salsb.) Baker, Crocus tommasinianus Herb., Paeonia corallina Retz., Genista sylvestris Scop. subsp. dalmatica (Bartl.) Lindb., Scabiosa delminiana Abadžić, Campanula velebitica Borbás i Edraianthus dalmaticus (A.DC.) A.DC.

Ovo je ukupno 27 rijetkih ili ugroženih vrsta različitog stepena ugroženosti, a kroz ovaj projekt želi se osigurati bolje znanje o statusu ugroženih vrsta koje predstavljaju važnu kariku u bioraznolikosti zapadne Hercegovine.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com