Nove cijene cigareta u BiH

Odlukom o utvrđivanju specifične i minimalne trošarine na cigarete i iznosa trošarina na duhan za pušenje za 2020. godinu, koju je nedavno usvojio Upravni odbor Uprave za neizravno oporezivanje (UNO), definirano je da će se od 1. 1. 2020. godine, na cigarete i duhan za pušenje plaćati sljedeća trošarina: (a) proporcionalna trošarina po stopi od 42% maloprodajne cijene cigareta; (b) specifična trošarina u iznosu od 82,50 KM za 1.000 komada, odnosno 1,65 KM za pakiranje od 20 komada. Ukoliko je ukupna trošarina na cigarete (proporcionalna + specifična), koja je obračunata po gore navedenim stopama, manja od minimalne trošarine, onda se plaća minimalna trošarina koja u 2020. godini iznosi od 3,04 KM po kutiji cigareta za pakiranje od 20 komada. (u 2019. godini minimalna trošarina iznosi 2,86 KM).

Trošarine na duhan za pušenje u 2020. godini utvrđuje se na način da iznosi 80 % minimalne trošarine na cigarete u 2020. godini i iznosi 121,60 KM po kilogramu (u 2019. godini iznosi 114,40 KM po kilogramu duhana). “Proizvođači i veliki distributeri cigareta koji se bave prometom cigareta i duhana u BiH, dužni su do 30. studenog 2019. godine dostaviti nove kalkulacije maloprodajnih cijena cigareta i duhana za pušenje koje će biti na snazi od 1.1.2020. godine. Tada ćemo znati, da li će i koliko, biti povećanja cijena cigareta i duhana za pušenje u BiH u narednoj godini”, navedeno je iz Ureda za informiranje UNO BiH.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com