Novi kilometri autoceste na jugu BiH, užurbano se radi kod Počitelja

Na jugu Bosne i Hercegovine grade se novi kilometri autoceste. Užurbano se radi na dvije poddionice: Buna – Počitelj i Počitelj – Zvirovići.

Intenzivno se radi na izgradnji 11 kilometara poddionice Počitelj – Zvirovići koja je dio autoceste Počitelj – Bijača.

Na kompletnoj duljini trase izvršen je površinski kop i trenutno se rade zemljani radovi i temelji pojedinih objekata. Čitava poddionica podijeljena je na dva lota, a rok za završetak radova je 24 mjeseca za lot 1, odnosno 30 mjeseci za lot 2, javlja BHRT.

Na sekciji jedan imamo tri propusta, dvije petlje su predviđene za izgradnju, predviđen je i veliki most Počitelj, a pored njega još tri mala mosta, tunel koji vidite iza mojih leđa i jedan potputnjak, rekao je šef projekta Vanja Podhradski.

Počeli su i pripremni radovi za izgradnju mosta Počitelj koji će a predviđenom duljinom od 945 i visinom od 100 metara biti najdulji na koridoru Vc. Iskopani su i prvi metri izlazne strane tunela Počitelj koji će biti duljine oko 1100 metara. Na iskopu tunela radi se u tri smjene austrijskom tunelskom metodom, što znači da se radi iskop punog profila tunela.

Na ovoj lokaciji predviđene su određene kaverne koje se mogu javiti i te kaverne se moraju sanirati, a što se ostalog dijela tiče smatram da ne bi trebalo biti zapreka za završetak, kaže za BHRT nadzorni inženjer za tunel Počitelj Hrvoje Antičević.

Antičević navodi kako bi tunel trebao biti gotov do kraja ove godine. Na drugom gradilištu u Hercegovini, na poddionici Buna – Počitelj, radovi se odvijaju predviđenom dinamikom. Trenutno se radi na ukopavanju podzemnih instalacija.

Do sada su završeni grubi radovi na iskopima i nasipima, riješene su i sve kolizije s postojećim dalekovodima i vodovodnim instalacijama. Svi objekti su uglavnom završeni, još se radi na nadvožnjaku Kevčić, pojasnio je šef projekta Bože Tadić.

Završetak radova na ovoj poddionici predviđen je u trećem tromjesečju ove godine.

Izgradnja poddionice Počitelj – Zvirovići financira se sredstvima osiguranim u okviru Ugovora o zajmu sklopljenog s Europskom investicijskom bankom, u visini od 100 milijuna eura, dok su sredstva za poddionicu Buna – Počitelj osigurana od EBRD-a, u iznosu od oko 25 milijuna eura.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com