Četvrtak, 28 rujna, 2023
Zanimljivosti

Odložite otpad iz domaćinstva na ekološki ispravan način

Građani i građanke su sve više svjesni činjenice da nedekvatno odlaganje otpada ostavlja
posljedice po zdravlje i okoliš. Razdvajanjem otpada smanjuje se pritisak na deponije, a otpad
može biti iskorišten u materijalne i energetske svrhe. Projekt ALBA Zenice iz Zenice, partnera
Regionalne razvojne agencije za regiju Centralna BiH – REZ Agencije i Deutsche Gesellschaft
für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) koji se implementira pod sloganom „Sakupi, razdvoji,
zbrini“ je kreirao održivo rješenje za zbrinjavanje posebnih kategorija otpada iz domaćinstava i
pruža mogućnost partnerskim općinama da ispune obaveze u skladu sa Zakon o upravljanju
otpadom FBiH.

Napredak u ekološki prihvatljivom načinu zbrinjavanja posebnih kategorija otpada (PKO) koje se
mogu naći u domaćinstvima, postignut je u pet jedinica lokalne samouprave kroz otvaranje
novih i unaprijeđenje postojećih reciklažnih dvorišta u Gradu Zenici, općinama Žepče i Tešanj
(ZDK), Travnik i Busovača (SBKJ/KSB).

Nabavljeni su specijalni kontejneri za šest kategorija otpada u kojima se sakupljaju ambalažni
otpad, otpadna ulja, otpadne baterije i akumulatori, zatim otpadne gume, električni i elektronički
otpad i medicinski otpad iz domaćinstva, koje će se, ovisno o njihovim svojstvima, reciklirati,
energetski iskoristiti ili zbrinuti na adekvatan način.
„U domaćinstvima nastaje komunalni otpad. Dio komunalnog otpada koji je srazmjerno
manji pripada posebnim kategorijama otpada. Posebne su zato što se mogu ponovno
iskoristiti ili mogu zbog svojih sastojaka da negativno utiču na okoliš i na naše zdravlje i
iz tih razloga ne trebaju da završe u kanti za komunalni otpad. Možemo da istaknemo
recimo ulja, mašinska i jestiva ulja koje imaju osobinu da jako onečiste podzemne vode i
to je veliki razlog zašto ih trebamo odvojeno sakupljati i tako sakupljene u posebne
posude da ih predamo na reciklažno dvorište“, objasnio je Džafer Dautbegović,
menadžer za kvalitet i projekte iz ALBA Zenica d.o.o.
Sa reciklažnog dvorišta sakupljeni PKO koji može dovesti do onečišćenja prirode se zbrinjava
na propisani način, a neke kategorije iskorištavaju kao sekundarne sirovine. Za električni i
elektronički otpad, to su omogućili preduzeća KIM TEC EKO, za ambalažni otpad EKO ŽIVOT,
za automobilske gume Tvornica cementa Kakanj i za mašinska i jestiva ulja, akumulatore i
baterije DELTA PETROL.
Javna komunalna preduzeća primjenjuju sistem upravljanja posebnim kategorijama otpada u
navedenih pet gradova.

„Komunalno preduzeće „Rad“ Tešanj će nastaviti sa implementacijom ovog projekta.
Sve do sada urađeno je vrlo dobra podloga i dobra osnova da bismo to mogli uspješno
realizovati i naravno mi ćemo kroz razne kampanje raditi na dodatnom upoznavanju i
proširenju broja korisnika koji će učestvovati u zbrinjavanju posebnih kategorija otpada“,
rekao je Adnan Lihić, direktor JP “Rad“ d.d. Tešanj.
Iako su javna komunalna preduzeća uspostavila infrastrukturu kojom je moguće preuzeti otpad
od stanovništva, uloga građanki i građana je da aktivno učestvuju i sarađuju, kako bi prepoznali
koje su posebne kategorije otpada i zbog čega je važno da se odvajaju na predviđene lokacije.
Zajednički doprinos sistemu odvojenog sakupljanja, razdvajanja i zbrinjavanja će doprinijeti
očuvanju okoliša i unaprijeđenju kvalitete života.
„Mislim da je krajnje vrijeme da ljudi počnu da razmišljaju o tome s obzirom da
komunalna poduzeća počinju praksu prikupljanja i zbrinjavanja posebnih kategorija
otpada. Dobro je u svom okruženju imati jedno preduzeće kakvo je ALBA koje
omogućava građanima da donose one posebne vrste otpada koje mogu štetiti okolišu.“,
rekla je Sanja Stević, građanka Zenice.
Također, projekt je pokazao važnost javno-privatnog partnerstva, dijeljenja resursa i znanja o
postupanju sa različitim vrstama otpada, širenju usluga i pronalaženju rješenja za odvojeno
sakupljanje i odlaganje PKO. Uspješnost projekta ujedno je i poziv drugim jedinicama lokalne
samouprave širom BiH da ulože napore i uspostave moderna i dugoročna rješenja odvajanja i
zbrinjavanja otpada.

„GIZ, kroz program saradnje sa privatnim sektorom, podržava slične inicijative
upravljanja otpadom i zaštite okoliša na Zapadnom Balkanu, posebno one koje
doprinose dostizanju ciljeva održivog razvoja. Bolje okruženje za poslovanje pomaže i
poslovnim ciljevima kompanija iz ovog sektora. U ALBA Zenici smo imali odličnog
partnera sa širokom vizijom i željom da unaprijedi stanje sa posebnim kategorijama
otpada mimo svog vlastitog komercijalnog interesa. Na taj način su izgrađene usluge za
domaćinstva koje ranije nisu postojale, a pružaju ih komunalna preduzeća. Rezultati koje
smo postigli teško bi bili mogući bez pomoći i ekspertize REZ Agencije. Još GIZ
projekata ove vrste je trenutno aktivno u BiH i regiji, od kojih su neki poboljšanje
sistema za reciklažu stakla, sistema zbrinjavanja otpadne hrane i mnogi drugi.“, rekao je
Bojan Vojvodić, projekt menadžer u GIZ-u.

 


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com