Četvrtak, 21 rujna, 2023
Društvo

Oštre mjere u FBiH: Izdate preporuke o radu ugostiteljskih objekata, inspekcija pojačava kontrole

Federalni zavod za javno zdravstvo izdao je preporuke za rad ugostiteljskih objekata zbog pogoršane situacije vezane za koronavirus.

Kako je navedeno u svim poslovnim objektima neophodno je primjenjivati mjere sprečavanja širenja COVID-19 kao i u svim drugim aktivnostima.

Između ostalog u preporukama se navodi da se naplata vrši za stolom, da bi se izbjegle gužve za kasama, te u zavisnosti od vrste objekta preporučuju se rezervacije, prodaja za ponijeti ili šalterska prodaja.

Jučer je u Vladi Federacije BiH održan radni sastanak na poziv premijera Fadila Novalića, kojem su nazočili predstavnici Federalne uprave civilne zaštite, Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, Federalne uprave za inspekcijske poslove te Ministarstva zdravstva FBiH.

Goran Čerkez, pomoćnik federalnog ministarstva zdravstva rekao je da je cilj ovog radnog sastanka bio razmjena informacija o trenutnoj epidemiološkoj situaciji te poduzimanje i praćenje mjera u borbi protiv koronavirusa. 

– Konstatirali smo kako je stanje dosta teško, ali da ga još uvijek kontroliramo. Potrebno je uraditi i dodatne napore da se stabilizira situacija. Potreban je i veći i jači angažman inspekcija, kao i ministarstava unutrašnjih poslova – kazao je Čerkez.

Specifične mjere za ugostiteljske objekte

– Redovito vršiti kontrolu i nadzor nad provedbom ovih mjera i davati povratne informacije uposlenicima. Standardi higijenskog minimuma koji se inače koriste u ugostiteljstvu su posebno značajni u ovoj epidemiološkoj situaciji, te treba posebno insistirati na strogom pridržavanju higijenskih principa i dobre higijenske prakse. 

– Prema stavu WHO, ne postoje dokazi da se COVID-19 može prenijeti preko hrane. Virus se  ne može razmnožavati u hrani. 

– Inzistirati na provođenju pojačanih mjera higijene i sanitacije. Redovito čistiti prostorije sa  standardnim deterdžentom a potom dezinficirati, najmanje dva puta dnevno i nakon svakog prljanja. Predmete kao što su ručke, prekidači za svjetlo, rukohvati, ograde i sl. što češće dezinficirati u tijeku dana. 

– Osigurati provjetravanja prostorija vanjskim zrakom tijekom radnog vremena, mehaničkom ili prirodnom ventilacijom. Povesti računa o ispravnosti i higijeni pogona za mehaničku ventilaciju/grijanje i klimatizaciju.

– Inzistirati na čestom pranju ruku dezinfekciji ruku, kako uposlenika tako i mušterija. Na ulazima i na više mjesta u zavisnosti od površine prostora postaviti sredstvo za dezinfekciju sa uputstvom za korištenje tako da bude dostupno uposlenicima i mušterijama.

– Preporuča se organizirati rad u dvije smjene, na način da između dvije smjene bude vremensko razdoblje u kome će se izvršiti temeljito čišćenje i dezinfekcija prostora.

– Osigurati da se ne stvaraju gužve, te da se jasna uputstva o ograničenjima i mjerama postave na sve u vidljiva mjesta.

– Za sada preporučamo uporabu samo vanjskih prostora za sjedenje, kao što su bašte, terase, otvoreni paviljoni i sl. Vanjski prostori mogu biti natkriveni.

– Stolovi moraju biti tako raspoređeni da je udaljenost između njih najmanje 2 metra od ivice do ivice stola. Mora se osigurati da je udaljenost osoba koje sjede za istim stolom najmanje 1 metar, u skladu sa tim ograničiti broj stolica za stolovima u zavisnosti od veličine stola.

– Ukoliko se ne može osigurati udaljnost od dva metra između stolova, udaljnost može biti manja, ali u tom prostoru ne može biti postavljena stolica.

– Ne dozvoliti stajanje za šankovima.

– Preporuča se da svo osoblje mora nositi zaštitnu masku na radnom mjestu.

– Preporuča se da mušterije moraju nositi masku prilikom kretanja, (ulazak, izlazak, odlazak u toalet, plaćanje, preuzimanje narudžbe) a iz praktičnih razloga maske ne moraju nositi dok sjede za stolovima.

– Preporuča se zabrana pušenja. Prilikom pušenja dolazi do dodirivanja lica i usta, i ostavljanja opušaka koji su kontaminirani pljuvačkom u pepeljarama što predstavlja potencijalni put prenosa COVID-19.

– Ne preporuča se uporaba rukavica, nego stavljanje naglaska na pojačanu higijenu ruku.

Eventualno se može preporučiti uporaba rukavica za osoblje koje radi na pripremi hrane u kuhinji u skladu sa standardnim higijenskim mjerama za rad sa hranom.

– U ovisnosti od vrste objekta preporučuju se rezervacije, prodaja za ponijeti i šalterska prodaja.

– Ne preporuča se bilo kakav vid samousluživanja sa zajedničkih stolova (salate, pribor, začini, ulje, kečap). Pribor treba donijeti zamotan zajedno sa jelom, a ako dodaci (so, biber, ulje, senf, kečap, sirće i sl) stoje na stolovima, njihove posude treba dezinficirati poslije svake mušterije.

– Nakon svake mušterije treba dezinficirati stolove koje je koristila mušterija.

– Preporuča se da se naplata vrši za stolom, da bi se izbjegle gužve za kasama.

– Zbog kontrole broja gostiju preporuča se da postoji odvojeni ulaz i izlaz gdje god je to moguće. Prilikom ulaska i izlaska mora se moći održavati fizička udaljenost od 1-2 metra.

– Uposlenike koji razviju simptome kao što su kašalj, povišena tjelesna temperatura, bol u grlu, uputiti da ne dolaze na posao nego da se obrate svom liječniku.

 

posuski.info


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com