Projekt izgradnje marine u Neumu još uvijek na čekanju

Još 2015. godine urađeno je idejno rješenje i prikupljena sva neophodna dokumentacija za izgradnju novog pristaništa i marine u Neumu, ali do realizacije istog nikada nije došlo.

U Proračunu Federacije BiH su za ovaj projekt 2008. godine bila osigurano sredstva u vrijednosti od 1,5 milijuna KM, za realizaciju prvu fazu izvedbe projekta.

Razlog stopiranja projekta je protivljenja lokalne strukture općine Neum kojim je realizacija izgradnje gradske marine i pristana Neum blokirana, piše Akta.ba.

Općinsko vjeće je odbacilo ovaj projekt u najvišoj mjeri zbog navodnog zagađivanja okoliša i umanjenja plažnog prostora, te su odobrena sredstva preraspodjeljena na druge proračunske korisnike.

Iz Federalnog ministarstva prometa i komunikacija za Akta.ba su kazali kako su i nakon toga ponovno pokrenuli aktivnosti za dobijanja okolišne dozvole gdje su Federalnom ministarstvu okoliša i turizma dostavili Studiju prethodne procjene utjecaja na okoliš radi dobivanja okolišne dozvole. Ujedno su ponovo predstavljene sve prednosti realizacije jednog ovakvog projekta koji od velikog turisičkog ali i ekonomskog značaja za jedini bh. grad na moru ali i za cijelu državu.

“Federalno ministarstvo okoliša i turizma je 2010. godine obustavilo postupak izdavanja okolišne dozvole na što smo podnijeli žalbu, na koju nismo dobili odgovor iako je bilo više usmenih urgencija od strane rukovodećih službenika ovog ministarstva. FMPiK je sačinilo Informaciju o stanju u vodnom prometu gdje je u poglavlju V iste obrađena tema razvoj pomorske infrastrukture u Neumu u kojem smo Vladu Federacije upoznali sa stanjem projekta marine Neum”, pojašnjavaju oni.

Nakon ovoga, kako kažu iz ministarstva, donesen je zaključak da će općina Neum u suradnji sa Federalnim ministarstvom prostornog uređenja i Federalnim ministarstvom okoliša i turizma nastaviti sa aktivnostim definiranja upotrebe morske obale Bosne i Hercegovine kao i stvaranja odgovarajuće pomorske infrastrukture u Neumu.

Iz ministarstva su kazali da je Projekt izgradnje marine Neum iz sfere stručno operativnog i razvojnog projekta prerastao u političko pitanje koje više nije u nadležnosti ministarstva.

Od općine Neum nije rečeno hoće li će se ponovo pokrenuti rasprava za realizaciju ovog projekta.

Zbog blokade implementacije ovog projekta od strane Općinskog vijeća Neum, Federalno ministarstvo prometa i komunikacija je sačinilo Informaciju o utrošku sredstava i stupnju implementacije Projekta izgradnje pristana i gradske marine u Neumu iz 2007/08 godine, koju je Vlada Federacije BiH prihvatila na sjednici 2013. godine.

“Vlada ja na sjednici donijela Zaključak kojim je utvrđeno da projekt izgradnje pristana i gradske marine u Neumu nije moguće implementirati dok se ne osigura suglasnost lokalne zajednice, te se projekt smatra nepotpunim. Takođe istim zaključkom utvrđeno je da dokumentacija u vezi sa ovim projektom a koju je izradila firmom Ecoplan, točnije idejno rješenje, glavni projekt i revizija glavnog projekta, ostaju vlasništvo Federacije BiH, kao osnovno sredstvo u vidu prava, do daljnjeg”, rekli su iz Federalnog ministarstva prometa i komunikacija.

Podsjećamo, kompanija Ecoplan Mostar je nakon pobjede na javnom natječaju, 2015 godine izradila i Ministarstvu dostavila idejno rješenje pristaništa i marine u Neumu, kojim je predviđeno uređenje obalnog pojasa u dužini od 400 metara, širine 120 metara na potezu od hotela Sunce do Gradskog parka u Neumu.

Ista se na poziv novinara, oko izrade ovog projekta, nije htjela oglasiti.

Glavni cilje je, kako se navodi u projektu, bio urediti zapušteni prostor obale gdje se nalaze napušteni i devastirani objekti odmarališta, urediti gradski trg – rivu središte mediteranskog grada na moru, sa svim pratećim sadržajima i približiti gradski javni prostor moru.

Nadalje, ovim idejnim rješenjem planirano je trajno rješavanje problema smještaja lučke kapetanije, carine i granične policije u Neumu, a u sklopu gradske marine problema vezivanja čamaca stanovništva kako bi se napustile stotine bespravnih vezova te se tako obala dovela u zadovoljavajuće stanje.

Do poboljšanja ekoloških uvjeta u neumskom zaljevu došlo bi se pozicioniranjem crpne stanice u sklopu novog pristaništa, uz 88 vezova u sklopu marine i 40 vezova u sklopu lukobrana s maksimalnom dubinom gaza od 2 metra, te dva veza za turističke brodove maksimalne dužine 50 metara s maksimalnim gazom od 4 metra.

Također, kao jedan od ciljeva navodi se i osiguranje zaštite spomenika kulture stare austrougarske luke, kao i projektiranje otvorenog amfiteatra za javne manifestacije, potom projektiranja dviju fontana, prostora za spomenik i park, te projektiranja cjelokupnog urbanog mobilijara i sustava javne rasvjete.

Bljesak.info


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com