Utorak, 28 studenoga, 2023
Društvo

Ravnopravnost spolova: Usvojen Gender akcijski plan BiH

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, donijelo je Odluku o usvajanju Gender akcijskog plana Bosne i Hercegovine (GAP BiH) za razdoblje 2023. – 2027. godine, s Operativnim planom institucija BiH za njegovu implementaciju u ovom razdoblju.

Prethodno su vlade Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta BiH dale suglasnost na tekst Gender akcijskog plana Bosne i Hercegovine za razdoblje 2023. -2027. godine, koji predstavlja okvirni strateški dokument i daje smjernice za izradu operativnih planova institucija na svim razinama vlasti u BiH.

Gender akcijski plan BiH sadrži ciljeve, programe i mjere za ostvarivanje ravnopravnosti spolova u svim oblastima društvenog života i rada, a Operativnim planom su zacrtane aktivnosti koje će provesti nadležne institucije Bosne i Hercegovine u preciziranim rokovima do kraja 2027. godine.

GAP BiH se oslanja na tri strateška cilja koja uključuju sačinjavanje, provedbu i praćenje programa mjera za unapređenje ravnopravnosti spolova u institucijama vlasti po prioritetnim oblastima, izgradnju i jačanje sustava, mehanizama i instrumenata za postizanje ravnopravnosti spolova te uspostavljanje i jačanje suradnje i partnerstva.

Usvajanje Gender akcijskog plana obaveza je Bosne i Hercegovine proistekla iz međunarodnih i domaćih dokumenata u oblasti ravnopravnosti spolova.

Za praćenje provedbe Gender akcijskog plana BiH zadužena je Agencija za ravnopravnost spolova BiH u okviru Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, priopćeno je nakon sjednice Vijeća ministara BiH.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com