Četvrtak, 18 srpnja, 2024
Društvo

Studentski centar Mostar raspisao natječaj za prijem brucoša

Na temelju odluke Upravnog vijeća Studentskog centra Sveučilišta u Mostaru Ur.broj87-XV/15 Studentski centar Sveučilišta u Mostaru za akademsku 2020./2021. godinu raspisuje:: Natječaj za prijem studenata (brucoša) na smještaj i prehranu u Studentski centar Sveučilišta u Mostaru.

Pravo na apliciranje za Natječaj za prijem studenata u Studentski centar Sveučilišta u Mostaru (u daljnjem tekstu: Natječaj) imaju svi redoviti studenti Sveučilišta u Mostaru koji nemaju mjesto prebivališta u općini Mostar.

Natječaj je otvoren od 24.08.2020 do 15.09.2020 godine. Prijava na Natječaj s potpunom dokumentacijom predaje se osobno svakim radnim danom od 09:00 do 14:00 sati.

NATJEČAJ
za prijem studenata (brucoša) u Studentski centar Sveučilišta u Mostaru

I.
Pravo na apliciranje za Natječaj za prijem studenata u Studentski centar Sveučilišta u Mostaru (u daljnjem tekstu: Natječaj) imaju svi redovidti studenti Sveučilišta u Mostaru koji nemaju mjesto prebivališta u općini Mostar.

II.

Pravo na apliciranje u Studentski centar po ovome Natječaju imaju studenti(brucoši) koji prvi put upisuju studij. Studenti (brucoši) koji  prvi put upisuju studij ostvaruju pravo na apliciranju za prijem studenta u Studentski centar na temelju Natječaja kojeg Uprava Studentskog centra raspisuje u rujnu 2020. godine.

III.
Pravo na prijem u Studentski centar studenti ostvaruju na temelju ostvarenih bodova utvrđenih  po  Pravilniku o uvjetima, kriterijima i postupku prijema studenata u Studentski centar Sveučilišta u Mostaru (u daljnjem tekstu: Pravilnik)

IV.
Studentski centar po ovom Natječaju prima 120 redovitih studenata Sveučilišta u Mostaru.

V.
Studentski centar raspodjelu i broj studenata koji zadovolje uvjete prema Pravilniku podjelit će prema županijama koje odrede točan broj studenata koje će subvencionirati.

VI.
Uz prijavu na Natječaj student je dužan dostaviti slijedeću dokumentaciju:

Uz prijavu na Natječaj student je dužan dostaviti slijedeću dokumentaciju (1-6 obavezno):

 1. Potvrdu o redovitost studiranja;
 2. Svjedodžba III. i IV. razreda srednje škole (fotokopije moraju biti ovjerene).
 3. Izvadak iz matične knjige rođenih;
 4. Potvrda MUP-a o stalnom mjestu prebivališta;
 5. Kopija indexa (1 i 2 strana);
 6. *Kopiju uplatnice u iznosu 10 KM- za ONLINE prijave (NLB BANK 1327002000753718 s naznakom prijava za Natječaj. Za uplate iz inozemstva IBAN: BA 39 1327 0101 9586 0410;  SWIFT: TBTUBA22)                                       ILI

 

*Kupovina prijavnog lista na blagajni SCM-a u iznosu od 10 KM – za prijave na Natječaj osobno u sektoru za smještaj SCM-a

 1. Studenti bez oba roditelja (umrli, nestali ili nepoznato) prilažu izvadak iz matične knjige umrlih ili drugi odgovarajući dokaz;
 2. Studenti čiji je roditelj poginuo kao pripadnik HVO-e , HV-e , MUP-a ili kao civilna žrtva rata prilaže potvrdu Ureda obrane o pogibiji i izvadak matične knjige umrlih;
 3. Studenti sa stupnjominvadnosti prilažu rješenje o postotku tjelesnog oštećenja;
 4. Studenti koji su dobitnici jedne od nagrada Sveučilišta prilažu potvrdu o primljenoj nagradi;
 5. Studenti koji su položili sve propisane ispite u tekućoj akademskoj godini do kraja ispitnog roka, a nemaju zaostajanja u studiju, prilažu potvrdu fakulteta da su položili sve ispite;
 6. Studenti koji su djeca rastavljenih roditelja prilažu rješenje suda o rastavi braka;
 7. Studenti bez jednog roditelja (umrli, nestali ili nepoznato) prilažu izvadak matične knjige umrlih;
 8. Studenti kojima se brat ili sestra školuju izvan mjesta prebivališta za svakog od njih prilažu:
  1. izvadak matične knjige rođenih;
  2. potvrda fakulteta ili škole da su redoviti studenti ili učenici;
  3. potvrda MUP-a o prijavljenom boravku u mjestu školovanja;
 9. Studenti koji imaju brata ili sestru do završetka srednjeg obrazovanja , prilažu izvadak matične knjige rođenih i potvrdu škole;
 10. Studenti koji su dobrovoljni darivatelj krvi prilažu fotokopiju knjižice iz koje je vidljivo  da su dali najmanje dva puta krv ;
 11. Studenti koji su djeca  invalida prilažu rješenje federalne ili županijske  komisije o 100% invalidnosti roditelja;

VII.
Mjesto u Studentskom centru izravno dobivaju:

 1. Studenti kojima su oba roditelja umrla, nestala ili nepoznata, studenti čiji su roditelji razvedeni (uključujući djecu iz izvanbračne zajednice), a preminuo je onaj kome su bili sudski dodijeljeni ili s kojim su živjeli, studenti koji su smješteni u domove socijalne skrbi ili u udomiteljske obitelji do punoljetstva, uz uvjet da nemaju već maksimalno zaostajanje od jedne godine na studiju na Sveučilištima u Mostaru.
 2. Studentima s invaliditetom od 1. do 5. kategorije  invalidnosti.
 3. VIII.
  Studenti koji dobiju smještaj u Studentskom centru dužni su prilikom useljenja priložiti:
  1. Liječničko uvjerenje, bez kojeg neće moći useliti u Studentski centar .
  2. Potvrdu o uplati upisnine.
  3. Potvrdu o uplatiti stanarine za tekući mjesec.
  4. Indeks.
  5. Osobnu iskaznicu .

  IX.
  Žalbe na rezultate objavljene rang liste upućuju se komisiji koja provodi Natječaj za prijem studenata u Studentski centar, najkasnije 8 dana nakon objave rezultata. Žalbe se podnose u pisanom obliku na adresu : Studentski centar Sveučilišta u Mostaru , Komisija za žalbe, Stjepana Radića 84a, 88000 Mostar.

  X.
  Natječaj je otvoren od 24.08.2020 do 15.09.2020 godine. Prijava na Natječaj s potpunom dokumentacijom predaje se osobno svakim radnim danom od 09:00 do 14:00 sati.

  XI.
  Aplikacijski obrazac može se kupiti na blagajni Studentskog centra svakim radnim danom od 09:00 do 14:00 sati.

  XII.
  Nepotpuni i neblagovremeni dokumenti neće se uzeti u razmatranje.Dokumenti koji se prilažu moraju biti orginalni ili ovjerene fotokopije. Pristigla dokumentacija se ne vraća.

  XIII.
  Rezulati Natječaja bit će objavljeni na oglasnoj ploči Studentskog centra a i na portalu www.posuski.info, najkasnije 15 dana od završetke Natječaja.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com