U Neumu završen 3. energetski samit

Na Trećem energetskom samitu koji je danas završen u Neumu sudjelovalo je više od 400 predstavnika sektora, zakonodavne i izvršne vlasti, gospodarstvenika i nevladinih organizacija.

Samit je podržan od Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) i Njemačkog društva za međunarodnu suradnju (GIZ) i predstavlja nastavak dijaloga ključnih aktera s ciljem unapređenja regulatornog okvira, otklanjanja prepreka za investiranje i stvaranja povoljnijeg tržišno orijentiranog ambijenta.

Nazočnost većeg broja parlamentaraca različitih razina, pokazalo je spremnost zakonodavne vlasti da boljim razumijevanjem sektora i strateških pristupa njegovog unapređenja lakše dođu do konsenzusa o reformi sektora i konačnog donošenja Okvirne državne strategije BiH za energetiku, prenosi Fena.

Na otvorenom tržištu električne energije u posljednjih 12 mjeseci u BiH ipak je došlo do povećanja liberalizacije tržišta, naglašeno je na samitu, time što je više od 60 domaćih poduzeća promijenilo snabdjevača strujom nakon dobivanja jeftinije cijene na tržištu dok je znatno veći broj postigao bolju cijenu nakon pregovora sa domaćim elektroprivredama.

Gospodarstvenici su poručili da je potreban novac za početak ulaganja u energetsku efikasnost, koja bi potom pokrenula domaću industriju materijala, opreme i usluga, te tako stvorila i nova radna mjesta u zemlji. Procijenjeni potencijal energetske efikasnosti u BiH, čulo se na summitu, iznosi više od pet milijardi konvertibilnih maraka.

Na skupu je također rečeno kako je proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora u 2016. godini porasla za 62 posto u odnosu na prethodnu, ali da je za dalji razvoj proizvodnje potrebno unaprijediti zakonodavni okvir i završiti Okvirnu energetsku strategiju BiH za radi lakši pristup investitora u ovoj oblasti.

I na ovom samitu velika pažnja posvećena je suradnji medija i ključnih aktera energetskog sektora i njihovom boljem razumijevanju, kako bi pravodobna i puna informacija o reformi sektora i otvorenom tržištu energijom došla do svakog građanina u BiH.

Uz podršku američke i njemačke vlade, Treći energetski samit organiziran je pod pokroviteljstvom Ministarstva vanjske trgovine i gospodarskih odnosa BiH (MVTiGO), Državne regulacijske komisije za električnu energiju (DERK), Regulacijske komisije za energiju u Federaciji BiH (FERK) i Regulacijske komisije za energetiku Republike Srpske (RERS).

Dnevnik.ba


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com