Vlada HNŽ započinje pregovore sa zdravstvenim radnicima

Na 131. sjednici Vlada HNŽ-a usvojila je Dokument okvirnog Proračuna HNŽ za razdoblje od 2021. do 2023. godine, Nacrt Proračuna i Zakona o izvršenju Proračuna HNŽ za sljedeću godinu u iznosu od 228.125.840 KM, te Izmjene i dopune Financijskog plana i Odluku o izvršenju Izmjena i dopuna Financijskog plana Službe za zapošljavanje HNŽ za 2020. godinu.

Također, Vlada je usvojila Rješenje o imenovanju Pregovaračkog tima za pregovore s reprezentativnim sindikatom za djelatnost zdravstva.

Pregovarački tim čine: dr. sc. Goran Opsenica, predsjednik, Adnan Faladžić, dopredsjednik te članovi: Marko Arapović, Rade Bošnjak, Iva Babić, Radica Božić, Edin Kapetanović, Božo Ćorić i Osman Ćatić.

Vlada je donijela Odluku o postupku pokretanja pregovora za zaključenje granskog kolektivnog ugovora o pravima i obvezama poslodavaca i radnika iz oblasti zdravstva na području HNŽ odredivši 11. prosinca za dan početka pregovora s reprezentativnim sindikatom – Nezavisnim sindikatom zaposlenika Sveučilišne kliničke bolnice Mostar.

Ujedno, dala je suglasnost na Protokol o pregovaranju i ovlastila resornog ministra Opsenicu da ga, u ime Vlade, supotpiše.

 

grude-online.info

One thought on “Vlada HNŽ započinje pregovore sa zdravstvenim radnicima

Comments are closed.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com