Čapljina će uskoro imati svoju turističku zajednicu, očekuju se milijuni maraka od turizma

Ustavni sud FBiH utvrdio je još prije četiri godine kako Zakon o turističkim zajednicama i promicanju turizma u FBiH nije suglasan Ustavu FBiH.

Istom presudom Ustavni sud FBiH odredio je prijelaznu mjeru kojom se daje mogućnost Parlamentu FBiH u roku od 6 mjeseci od dana objavljivanja presude u Službenim novinama FBiH zakonom uredi sadržaj koji je reguliran osporenim zakonom te da se osporeni zakon treba primjenjivati u roku od 6 mjeseci od dana objavljivanja presude, nakon čega prestaje njegovo važenje, piše Večernji list BiH. 

Tako je Zakon o turističkim zajednicama prestao važiti, a drugi nije usvojen. Nastao je pravni vakuum kojem su vlasti u HNŽ-u odlučile konačno stati na kraj.

Analiza propisa

– Analizom propisa utvrdili smo kako je HNŽ donio vlastiti Zakon o turističkoj djelatnost te da je također donio vlastiti Zakon o turističkim zajednicama i unapređenju turizma u HNŽ-u. Tim zakonima detaljno je regulirana turistička djelatnost te ustroj, djelokrug i financiranje turističkih zajednica na području županije. Zakon o turističkim zajednicama i unapređenju turizma u HNŽ-u regulira ustroj turističkih zajednica u općinama/gradu Mostaru i turističke zajednice županije. Spomenuti zakoni nisu se mijenjali do današnjeg dana, što znači da su na području HNŽ-a jedini važeći zakoni – rekao nam je dopredsjednik Skupštine HNŽ-a Tomislav Martinović.

Dodao je kako po tom pitanju postoji kompromis svih razina vlasti i stranaka u županiji te kako je lokalnim zajednicama izdan nalog da krenu u osnivanje općinskih turističkih zajednica.

– Na taj način ćemo osigurati da većina novca od boravišnih pristojbi ostaje u općinama u kojima se naplaćuju. Riječ je o milijunima maraka na godišnjoj razini koje će od sada ostajati općinama i koje će biti utrošene na projekte na lokalnoj razini. Projekti će biti iz oblasti turizma, čime ćemo jačati turističku ponudu i kapacitete u HNŽ-u – objasnio nam je Martinović.

Dodao je kako većina ljudi do sada nije plaćala boravišnu pristojbu jer je novac većim dijelom išao Federaciji i malo toga se vraćalo lokalnim zajednicama. Sada će biti obratno.

Općine će ukidati pristojbe

– Općine su prije nekoliko godina uvele dodatne pristojbe kako bi nadoknadile sredstva koja su izgubila gašenjem lokalnih turističkih zajednica. Sada, kada se one ponovno pokreću, vjerojatno će i određene pristojbe biti ukinute jer više nema razloga da se plaćaju.

Novi način rada je od velike važnosti za općine u HNŽ-u jer otvara mogućnosti za veće korištenje turističkog potencijala kao jedne od vodećih grana gospodarstva na ovim područjima – zaključio je Martinović.

Lokalne zajednice su i više nego zadovoljne ovakvim rješenjem. To nam je potvrdio načelnik Čapljine Smiljan Vidić koji je poručio kako je ovo jedan od glavnih preduvjeta za razvoj turizma.

– Većina sredstava od boravišnih pristojbi mora ostati na području s kojeg se naplaćuju ako želimo da se turizam razvija, da imamo bogatiju ponudu i da ljudi mogu osigurati životnu egzistenciju baveći se ovom granom gospodarstva. Mi ćemo uskoro krenuti u osnivanje naše turističke zajednice i početi raditi na projektima koji će ojačati turističku ponudu u našoj općini – rekao je Vidić za Večernji list.

Na taj način konačno bi trebalo biti poznato koliko turista dolazi u HNŽ, kakva je njihova struktura te koliko sredstava mogu prikupiti lokalne turističke zajednice. Hrvati su godinama tražili vraćanje u rad lokalnih turističkih zajednica, sada će se to konačno i dogoditi, piše Večernji list.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com