Detaljno izvješće s 3. sjednice Općinskog vijeća Čapljina

Redovitu 3. sjednicu održalo je Općinsko vijeće Čapljina. Sjednicu je vodio Pero Knežević, dopredsjedatelj Općinskog vijeća.

Nazočila su 24 od ukupno 25 vijećnika Općinskog vijeća, jer je vijećnik SDP-a Ante Krešić podnio ostavku.

Sjednica je započela prisegom Alena Hrstić i Tihana Škegro, vijećnika iz reda HDZ 1990.

Potom su uslijedila vijćnička pitanja. Pero Previšić iz Čapljinske neovisne stranke “Čapljina u srcu” (ČNS) postavio je vijećničko pitanje dr. Smilanu Vidiću načelniku Čapljine i Peri Kneževiću dopresjedatlju Općinskog vijeća Čapljina vode li se protiv njih krivični postupci u Županijskom tužiteljstvu u Mostaru.

Vijećničko pitanje uputila je i Lejla Bitanka iz koalicije SDA/SBB, koju je zanimala nacionalna struktura osoba uposlenih o Općinu Čapljina i u čapljinska javna poduzeća za vrijem otkad je aktuelni načelnik na vlasti.

Sjednica je trajala dva sata, a skoro pola vremena raspravljalo se o dnevnom redu.

-Iz ČNS tražili su 5 izmjena i dopuna Dnevnog reda. Prvi zahtjev je bio da se izabere predsjedatelj općinskog vijeća. Naime na tu funkicu pravo imaju bošnjaci, s obzirom da se SDA i SBB nisu uspjeli dogovoriti oko izbora predsjedatelja, sjednice vodi dopredsjedatelj Pero Knežević član HDZ BiH.

Na ovaj zahtjev ČNS odgovorio je Amir Šator iz koalicije SDA-SBB, zatražio je strpljenje od vijećnika po ovom pitanju te je obećao da će koalicija SDA/SBB imati kandidata za predsjedatelja općinskog vijeća.

– Mirko Vasilj ispred ČNS tražio je i povrat sredstava udrugama HVIDRa, Udruzi udovica i djece poginulih hrvatskih branitelja Općine Čapljina, Reviziju ugovora Općine Čapljina i Neretva energije d.o.o., odnosno povrat zemljišta u Hotnju u vlasništvo Općine.

– ČNS tražila je da se na dnevni red sjednice stavi i izbor povjerenstava mjesnih zajednica te da se obavijest o izborima emitira i javno putem RPČ.

– Vasilj je tražio da se na Dnevni red uvrsti i očitovanje Odbora za statutarno-prvna pitanja Općinskog vijeća Čapljina. ČNS pokrenula je i upravne postupke protiv odgovornih ljudi u ovoj komisiji radi neizjašnjavanja po dostavljenim pitanjima.

– ČNS tražila je da se izostavi i točka dnevnog reda o proglašenju strateške važnosti Veletržnice u Zvirovićima. Vasilje je u ime ČNS tražio da se na sjednici ne raspravlja, to jest da se s Dnevnog reda skine i točka o provedbi ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta između Općine Čapljina i tvrtke Agroherc.

Prijedlog da se spomenuta točka skine s Dnevnog reda iznio je i načelnik Smiljan Vidić, ali iz sasvim drugih razloga. S obzirom da je dan uoči sjednice došlo do dogovora između Općine Čapljina i Agroherca.

Vijećnici su predložene izmjene Dnevnog reda ČNS odbili, osim zahtjeva, koji je također bio i od strane načelnika u vezi s ugovorom o zakupe zemlje s Agrohercom. S obzirom da su riješene nesuglasice s Agrohercom ova točka je skinuta s dnevnog reda.


Nakon što je, poslije 50 minuta rasprave usvojen Dnevni red, sjednica je nastavljena uz česte rasprave u kojima su uglavnom sudjelovali vijećnici iz reda ČNS.

Imali su primjedbe na zapisnike s 1. i 2. sjenice Vijeća, tražili su i dostavljanje audio zapisa.

Izvodi s prve konstituirajuće i druge sjednice Općinskog vijeća su usvojeni jednoglasno, nakon što je Zdenko Tomić, tajnik Općinskog vijeća obrazložio da svi vijećnici audio zapis na uvid mogu dobiti u Općini, a da će iznesene primjedbe biti sastavni dio izvješća s treće sjednice Općinskog vijeća Čapljina.

Vijećnici su većinom glasova usvojili i Financijsko izvješće o izvršenju proračuna općine Čapljina za 2016. godinu. Općina je u 2016. godini ostvarila 13,157 253 marke, dok su rashodi 8,758 000 maraka. Dakle općinski proračun za 2016. godinu je u suficitu oko 2,7 milijuna marka. Uprihodilo se više nego što se potrošilo. Vijećnici ČNS iznijeli su stav da je nedostatna analitika u vezi s proračunom te da im pojedina proračunska izdvajanja nisu sasvim jasna.

Vijećnici su jednoglasno podržali i prijedlog Odluke o pokretanju postupka proglašenja općine Čapljina gradom.

Većinom glasova donijeli su odluku o Planu parcelacije na lokalitetu Počitelj – Krčevine. Ovom odlukom utvrđeno je 11 građevinskih čestica od 470 pa do 1000 četvornih metara.

Usvojena je odluka o izradi Prednacrta regulacijskog plana urbane vile Cremmis.

Vijećnici su donijeli i odluku o prodaji građevinskih parcela u katastarskim općinama Čapljina, Zvirovići, Počitelj i Gorica. Prodaja će se izvršiti javnim nadmetanjem.

Vijećnici su podržali i načelnikov prijedlog o načinu odabira i dodjele projekata nevladinim organizacijama. Ovom odlukom utvrđuje se sadržaj, postupak javnog poziva, kriteriji i način ocjenjivanja kao i praćenja realizacije projekata nevladinih organizacija koje će se financirati iz proračuna Općine Čapljina. I u okviru ove točke raspravljali su vijećnici ČNS, između ostalog tražili su da se ubuduće sredstva nastave dodjeljivati i HVIDRI, te čapljinskoj udruzi udovicva i djece poginulih branitelja.

Vijećnici su utvrdili i da je izgradnja nasipa za obranu od poplava u Gabela Polju projekt od javnog interesa. Donesena je odluka da se strateškim interesom utvrdi projekt Veletržnice u Zvirovićima. Mirko Vasilj je tražio da se vijećnicima dostave dokumenti koji bi dokazali da je to strateški interes općine.

Na trećoj sjednici Općinskog vijeća donesena je odluka da Općina Čapljina u cijelosti plaća prijevoz osnovnoškolaca, te 30% cijene prijevozne karte za srednjoškolce. ČNS tražila je i dopunu u kojoj bi stajalo da se izvrši povrat novca koji su roditelji do sada uplatili za karte. Načelnik je obrazložio da je to sastavni dio donesene odluke o sufinanciranju prijevoza učenika u školskoj 2016./2017. godini.

Vijećnici Općinskog vijeća Čapljina su donijeli odluku o izmjeni uvjeta i načina dodjele i korištenja građevinskog zemljišta, kojom se utvrdila cijena od 1 marke po četvornom metru za gradnu pratećih i gospodarskih objekata u trećoj građevinskoj zoni.

Darko Šimović, kao predsjednik te Mario Kraljević i Damir Azinović kao članovi imenovani su u Povjerenstvo za provođenje javnih natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Općine Čapljina. Za njihove zamjenike imenovani su Jasna Jelčić, Miše Maslać i Denis Azinović. Zadaća Povjerenstva je provoditi javne natječaje za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Općine Čapljina.

Harun Čevra izabran je za člana Općinskog izbornog povjerenstva. Na početku sjednice Ajla Bitanga tražila je skidanje ove točke s dnevnog reda. S druge strane Zijad Hajrović, član koalicije SDA/SBB predložio je da se izabere Haruna Čevru.

Vijeće je prihvatilo i izvješće Povjerenstva za provedbu Javnog natječaja kojim je Vinko Jurković iz Gnjilišta po cijeni od 200 KM po hektru dobio u zakup 5 hektara zemlje u Gnjiličkom polju.

Osmanu Turajliću produžen je mandat u Školskom odboru OŠ Čapljina kao predstavniku roditelja.

Na kraju sjednice Općinsko vijeće je reguliralo ranije izvršene dodjele zemljišta:

Mladenu Zovki, Bruni Kusturi, Bruni Mršiću, Slavku Mijatoviću, Mati Banoviću, Iliji Lukendi, Ivi Đondrašu, Šimi Antunoviću, Ivanki Beljan, Jelici Miškić, Franici Šimić, Stjepanu Buzuku, Josipu Gvozdenu, Marku Bagavcu, Srećku Marijanoviću, Dragi Šimiću, Tadiji Babiću i Mladenu Juriću.

Pod točkom razno Pero Previšić je predložio da se svi vijećnici odreknu naknada za rad u vijeću na 3. sjednici u korist udruga Cvijet i Betlehem koje se brinu za osobe s posebnim potrebama.

Zdenko Tomić, tajnik Općinskog vijeća obrazložio je na koji način vijećnici koji žele to mogu učiniti.

Na samom kraju Lejla Bitanga prenijele je zahtjev udruga Obitelji šehida i poginulih boraca, Jedinstvene organizacije boraca i Udruge vojnih invalida da ih se uvrsti u proračun Općine Čapljina.

Sjednica je kao što smo spomenuli trajala 2 sata, u kojoj su vrlo često za govornicom bila dva vijećnika Čapljinske neovisne stranke.

Radio Čapljina


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com