Nedjelja, 23 lipnja, 2024
Zanimljivosti

FBiH će subvencionirati kupovinu električnih i hibridnih vozila sa 5 do 10 tisuća KM

Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, donijela odluke o usvajanju dva programa utroška sredstava utvrđenih u Budžetu FBiH za 2023. godinu ovom ministarstvu u okviru tekućih transfera namijenjenih poticajima pri kupovini električnih automobila u ukupnom iznosu od 1.000.000 KM.

U prvom programu riječ je o subvencijama privatnim poduzećima i poduzetnicima – poticajima pri kupovine električnih automobila, u iznosu od 500.000 KM.

Korisnik subvencije po ovom programu može biti privatno poduzeće i poduzetnik, obrtnik ili drugi samostalni djelatnik, sa sjedištem u FBiH koji podnese zahtjev, dostavi dokumentaciju i ispunjava uvjete u skladu s javnim pozivom, te u trenutku podnošenja zahtjeva postoje raspoloživa sredstva predviđena budžetom za namjenu subvencioniranja kupovine vozila, odnosno u trenutku prijave ne budu već dodijeljena drugim korisnicima.

Drugi usvojeni program odnosi se na tekući transferi pojedincima, poticaj pri kupovini električnih automobila u iznosu od 500.000 KM.

Korisnik ove subvencije može biti pojedinac (fizičko lice), državljanin BiH, s prebivalištem u Federaciji BiH i navršenih 18 godina života, koji podnese zahtjev, dostavi dokumentaciju i ispunjava uvjete u skladu s javnim pozivom, te da u trenutku podnošenja zahtjeva, postoje raspoloživa sredstva predviđena budžetom, za namjenu subvencioniranja kupovine vozila.

Kako je navedeno u programima, sufinanciranjem kupovine električnih i hibridnih automobila Vlada FBiH vrši direktni utjecaj na poboljšanje kvaliteta zraka, kao i smanjenja izvora zagađenja zraka, odnosno smanjenje emisija plinova s efektom staklene bašte u cestovnom saobraćaju na teritoriji BiH.

Cilj subvencija je neposredno poticanje kupovine i upotrebe električnih vozila, u okviru sprovođenja mjera za poboljšanje kvaliteta zraka i unapređenja kvaliteta životne sredine.

Namjena ovih programa je dodjela subvencija privatnim poduzećima i poduzetnicima, te pojedincima, za kupovinu novih automobila, registriranih u FBiH u periodu 1.1. – 11.12.2023. godine, koji imaju isključivo električni pogon (električni automobili) i automobila koja uz motor s unutrašnjim sagorijevanjem, pokreće i električni pogon (hibridni automobili koji posjeduju električni motor koji može samostalno pokrenuti automobil).

Programima je propisano i visina iznosa koji se dodjeljuje kao financijski poticaj i to za električna vozila 10.000 KM, hibridna električna „plug-in“ vozila 7.000 KM, te hibridna „full hybrid“ vozila 5.000 KM.

Financijska sredstva privatnim poduzećima i poduzetnicima dodijelit će se za kupovinu najviše dva vozila, a pojedincima (fizičkim licima) za kupovinu, odnosno registraciju jednog vozila.

Ove subvencije su grant sredstva Ministarstva i dodjeljivat će se po ovim programima i raspisanim javnim pozivima. Javni pozivi će biti objavljeni u Službenim novinama FBiH, jednom dnevnom listu i web stranici Ministarstva, a ostaju otvoreni do 11.12.2023. godine ili utroška sredstava.

Autor: FENA | Lj::portal


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com