Istječe rok za kupovinu premije osiguranja za 2020.godinu

Zavod zdravstvenog osiguranja HNŽ podsjeća osiguranike, koji nisu pribavili premiju osiguranja za 2020.godinu, kako je posljednji dan redovite distribucije 28.02.2020. godine i produljenja roka neće biti. Po završetku redovite distribucije premiju osiguranja mogu kupiti prvoprijavljeni, odnosno osobe koje nisu bile prijavljene na zdravstveno osiguranje u razdoblju redovite distribucije i to najkasnije 30 dana od dana prijave u Poreznu upravu.

Premija osiguranja vrijedi jednu kalendarsku godinu, a cijena premije osiguranja iznosi 20KM i mogu je kupiti sve punoljetne osigurane osobe. Djeca koja u 2020. godini navršavaju 18 godina života, premiju osiguranja mogu kupiti najkasnije 30 dana od dana navršene 18-te godine života.
Kupovinom premije osiguranja osigurane osobe oslobođene su plaćanja participacije za 134 usluge zdravstvene zaštite.

Uplata premije osiguranja za 2020. godinu vrši se isključivo kod organizacija za obavljanje platnog prometa (pošta, banka) na depozitni račun ZZO HNŽ broj: 5550000004873298 (Vrsta prihoda 722 611).

Dokaz o izvršenoj uplati premije osiguranja (uplatnicu), osiguranik je dužan dostaviti najbližem područnom uredu Zavoda, radi evidentiranje iste u sustav. Osiguranici koji premiju osiguranja uplaćuju jednim nalogom za više osoba, pored naloga za plaćanje trebaju sačiniti popis svih osoba (u dva primjerka) za koje uplaćuju premiju osiguranja.

Zavod je osigurao dodatnu pogodnost za svoje osiguranike,a riječ je o mogućnosti slanja podataka o izvršenoj uplati i Zahtjeva za evidentiranje i aktiviranje premije putem web stranice Zavoda (www.zzo.ba ) ili koristeći link https://www.zzo.ba/hr/uplata-premije/ .

Osiguranici koji budu koristili pogodnost slanja dokaza o uplati putem web stranice Zavoda neće morati dolaziti u područne urede ZZO – a radi evidentiranja premije osiguranja. Uplaćene premije biti će evidentirane u informacijski sustav najkasnije u roku od 3 radna dana, a potvrdu o evidenciji istih osiguranici će dobiti na svoj osobni e mail.

 

ero.tel


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com