Utorak, 25 lipnja, 2024
Društvo

JKP Čapljina: Obavijest za korisnike komunalnih usluga

U sklopu “Projekta okolišnog i ekonomskog upravljanja” (MEG projekta), predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave – Gradsko vijeće grada Čapljina donijelo je Odluku o subvencioniranju dijela troškova komunalnih vodnih usluga vodoopskrbe i odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda.. ( “Narodni list grada Čapljina”, broj 2 /2020).

Odlukom je predviđeno subvencioniranje cijene komunalne vodne usluge za socijalno ugrožene kategorije stanovništva. Socijalno ugrožene osobe sa nedovoljnim prihodima  za život su osobe koje ostvaruju pravo prema Zakonu o socijalnoj zaštiti , zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti obitelji s djecom HNŽ –a.

Pravo na subvencioniranje vodnih usluga prema navedenoj Odluci ostvaruje korisnik vodnih usluga  koji ima prebivalište na području grada Čapljine  i  korisnik je  :

  • Stalne novčane pomoći
  • Obitelji  sa 3 (troje) i više djece koji su korisnici dječjeg dodatka
  • Samohrani roditelji
  • Osposobljeni za život i rad
  • Civilne žrtve rata
  • Obitelji s djecom s poteškoćama u razvoju

Odlukom je također propisano da maksimalna mjesečna količina isporučene pitke vode i količina otpadnih voda po članu domaćinstva korisnika komunalne vodne usluge koji je ostvario pravo na subvencioniranje , ne može prijeći 3m³. Razliku u iznosu mjesečnog računa  za količinu isporučene pitke vode i količinu otpadnih voda koja nastaje potrošnjom većom od 3m³po članu domaćinstva  korisnika komunalne usluge, snosi korisnik.

“Postupak za ostvarivanje prava na subvencioniranje provodi Centar za socijalnu skrb grada Čapljina , a pokreće se na zahtjev osobe koja želi ostvariti pravo na subvencioniranje dijela troškova komunalnih vodnih usluga.”, poručili su iz JKP Čapljina.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com