Četvrtak, 22 veljače, 2024
Društvo

Konferencija u Čapljini: Budućnost šumarstva u kršu

U hotelu “President” u Čapljini otvorena je konferencija “Budućnost šumarstva na kršu u Bosni i Hercegovini’ koju organizira Drvni klaster Hercegovina s partnerom Hrvatskim drvnim klasterom.

Konferencija u Čapljini ima za cilj predstavljanje potencijala šumarstva na krškim područjima u Bosni i Hercegovini te u zemljama jugoistočne Europe. Sekundarni cilj konferencije je bolja valorizacija na šumi baziranih sektora kao jednog od pokretača gospodarstva u BiH te bolja vidljivost i prisutnost ovog sektora na regionalnoj i državnoj razini, istaknuli su iz Drvnog klastera Hercegovina.

Dodali su da konferencija predstavlja novo sektorsko događanje u BiH i može poslužiti kao moderna komunikacijska platforma za uspostavu intenzivnije među-sektorske suradnje.
Cilj je i poboljšanje protoka informacija između svih sektorskih dionika, posebice oko naglašavanja važnosti uklanjanja mina i minskih sumnjivih sredstava iz šuma na kršu, kao i kvalitetnije obrade teme zaštite šuma od požara dodali su.

U ovoj godini jedan od prioriteta je i ubrzavanje procesa ulaska BiH u euro-atlantske integracije, pa su i same teme konferencije biti usmjerene na takve prioritete.

Glavne teme konferencije uključuju analize postojećeg upravljanja šumama na kršu u kontekstu neophodne primjene EU zakonodavstva i okolišnih politika.

Također, uključuju i neke vrlo aktualne teme na globalnoj razini, poput ostvarivanje održivog gospodarenja, ponore ugljika i trgovinu karbonskim kvotama, izazove u gospodarenju privatnim šumama, teme veće primjene informatike i GPS sustava u šumarstvu, sadnju energetskih nasada i gospodarenje vrstama kratke rotacije. Važna tema je i sakupljanje i prerada energetskog drva i drvnog ostatka, kao i moguća uporabu šumske biomase u proizvodnji električne energije, a u BiH postoji puno prostora za poboljšanje upotrebe drvne biomase istaknuli su iz Drvnog klastera Hercegovina.

Neizbježna tema je i bolja turističko vrednovanje šuma na kršu, kao i ostvarivanje većeg udjela nedrvnih prihoda u šumarstvu.
Analiza najboljih EU iskustva i praksi potvrđuje kako poboljšanje upravljanja šumama na kršu može dovesti do poboljšanja života brdsko-planinskih područja dodali su.

Očekuje se kako će konferencija stvoriti pretpostavke za pokretanje znanstveno-istraživačkih projekata vezanih uz šume na kršu, a na šumi baziran sektor postaje dio važnih politika EU-a i UN-a u borbi protiv klimatskih promjena.

Bljesak.info


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com