Nedjelja, 21 travnja, 2024
Društvo

Na području Čapljine proglašeno stanje nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa

Grad Čapljina, vodeći se člankom 29. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (Službene novine Federacije BiH, broj: 39/2003, 22/2006 i 43/2010) i članka 9.1 Odluke o organiziranju i funkcioniranju zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (Narodni list općine Čapljina, broj: 4/2003 i 3/2007), i na prijedlog Stožera civilne zaštite Grada Čapljina, Gradonačelnik Čapljine, donio je

Odluku o proglašenju stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID 19) na području Grada Čapljine

I

Proglašava se nesreća uzrokovana pojavom korona virusa (COVID-19) na području grada Čapljina.

II

Radi provođenja mjera zaštite i spašavanja ljudi na ugroženom području, Gradonačelnik Čapljine nalaže:

  • da se sve gradske službe, pravni subjekti i druge institucije Grada
    Čapljina stave na raspolaganje Stožeru civilne zaštite Grada Čapljina (u daljnjem tekstu: SCZGČ), te da stave na raspolaganje sve raspoložive resurse koji će se prema planovima zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara (u daljnjem tekstu:planovi) koristiti na ugroženom području;
  • prema Planu zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća u
    gradu Čapljina uvode se stalna dežurstva kod svih subjekata obuhvaćenim Planom i odlukama SCZGČ;
  • sukladno Planu i zahtjevima s ugroženih područja, zadužuje se SCZGČ
    da izvrši aktiviranje svih odgovarajućih službi zaštite i spašavanja, a po potrebi i drugih pravnih subjekata i javnih ustanova i poduzeća, volontera i građana radi pružanja pomoći na ugroženom području.

III

 

Troškovi koji nastanu angažiranjem SCZGČ i gradskih službi, te dodatnim planskim angažiranjem nedostajućih resursa tijekom provođenja potrebitih mjera i aktivnosti na ugroženom području, pokrit će se iz sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, sukladno odluci o uvjetima i načinu korištenja istih, Proračunu Grada Čapljina za 2020. godinu i drugih financijskih izvora sukladno važećim propisima.
2.

IV

Zadužuje se SCZGČ, da sukladno Županijskom planu, Planu Grada Čapljina i važećim zakonskim propisima, poduzme sve aktivnosti oko koordinacije i rukovođenja akcijama zaštite i spašavanja na području Grada.

V

Zadužuje se SCZGČ, a na temelju procjene stanja da ostvari kontakte sa Županijskom i Federalnom upravom civilne zaštite radi traženja eventualne pomoći oružanih snaga BiH i traženja međunarodne pomoći sukladno utvrđenim procedurama.

VI

Obvezuju se svi pomoćnici Gradonačelnika Čapljine, rukovoditelji pravnih osoba i drugih institucija Grada Čapljina, da osiguraju provedbu zapovijedi izdanih od SCZGČ.

Cijelu odluku pogledajte OVDJE.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com