Utorak, 28 svibnja, 2024
Društvo

Održan prvi regionalni javni događaj projekta „SI4CARE“

Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH, uz podršku Federalnog ministarstva zdravstva, održali su prvi regionalni javni događaj projekta „SI4CARE“ (Social Innovation for integrated health CARE of ageing population in ADRION Regions).

Spomenuti događaj na kojemu su nazočili predstavnici domova za starije i nemoćne, županijskih zavoda za javno zdravstvo, zavoda za zdravstveno osiguranje, javnih zdravstvenih ustanova te županijskih ministarstava zdravstva održao se 7. travnja 2022. godine u Sarajevu.

Glavni cilj projekta SI4CARE stvaranje je učinkovitog ekosustava dugotrajne skrbi uspostavljene na procesu socijalnih inovacija, omogućene digitalizacijom te osnažene nacionalnim i regionalnim pravnim okvirima, kao potpore starijem stanovništvu.

Projekt se provodi u okviru INTERREG V-B Jadransko-jonskog programa transnacionalne suradnje 2014. – 2020. koji je financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i fonda IPA II. Provedba projekta započela je u prosincu 2020., a završetak predviđen u svibnju 2023. godine, dok ukupni proračun projekta iznosi 2,3 milijuna eura.

Cilj spomenutog događanja je upoznavanje prisutnih stručnjaka i predstavnika javnih ustanova u području zdravstva i socijalne skrbi s pripremljenom Analizom stanja za potrebe izrade Akcijskog plana unaprjeđenja sustava skrbi za starije stanovništvo za područje FBiH.

Na početku događanja sudionicima u ime domaćina obratili su se Anamarija Magazinović pomoćnica ministra za financije i opće poslove u Federalnom ministarstvu zdravstva, te Dijana Kihli, ispred Zavoda za zdravstveno osiguranje i reosiguranje pozdravljajući ih s nekoliko prigodnih riječi.

Nakon uvodnih obraćanja, izv. prof. dr. sc. Aleksandar Džakula, vanjski stručnjak na projektu SI4CARE, predstavio je pripremljenu Analizu stanja Akcijskog plana unaprjeđenja sustava skrbi za starije stanovništvo za područje FBiH. Također, detaljnije je objasnio analizirana glavna teritorijalna i sociodemografska obilježja te procese na području FBiH. Potom, vanjski stručnjak dao je i osvrt na dosad već izrađene projektne isporuke te je predstavio način na koji su projektni partneri uključeni u projektne aktivnosti. Prezentacija je završena predstavljanjem izrađene analize potreba zdravstvenog i socijalnog sektora na području FBiH te SWOT analize koja objedinjuje ključne snage i slabosti te prilike i prijetnje identificirane prezentiranom Analizom.

Panel rasprava, koju je moderirao prof. Džakula, uslijedila je nakon prezentacije Analize stanja s ciljem osiguravanja participativnog pristupa dionika u izradi konačne inačice Akcijskog plana. U panel raspravi sudjelovali su prisutni predstavnici domova za starije i nemoćne, županijskih zavoda za javno zdravstvo i zavoda za zdravstveno osiguranje, javnih zdravstvenih ustanova te županijskih ministarstava zdravstva. Glavna tema panel rasprave bili su problemi s kojim se prisutni susreću unutar sustava skrbi za starije. Sudionici su iznijeli razne primjere nedostataka s kojima se susreću u sustavu, ali i dobre prakse kojima su, unutar svojih organizacija, poboljšali kvalitetu života starijih osoba – priopćeno je.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com