Nedjelja, 23 lipnja, 2024
Društvo

Pogledajte rokove za podnošenje Godišnje prijave poreza na dohodak i Prijave poreza na dobit u FBiH

Porezna uprava Federacije BiH (PU FBiH) podsjeća porezne obveznike građane, poduzetnike i pravna lica da je krajnji rok za podnošenje Godišnje prijave poreza na dohodak (Obrazac GPD-1051) za 2023. godinu 1. travanja 2024. godine, a Prijave poreza na dobit za porezne obveznike čije je porezno razdoblje kalendarska godina 29. ožujka 2024. godine.

Godišnju prijavu poreza na dohodak obavezno podnosi fizičko lice – rezident Federacije BiH (za dohodak ostvaren u i izvan Federacije BiH) i nerezident (samo za dohodak ostvaren na teritoriji Federacije BiH), ako je ostvario: dohodak iz dva ili više izvora u poreznom razdoblju, dohodak obavljanjem nesamostalne djelatnosti kod dva ili više poslodavaca, dohodak izravno iz inozemstva, dohodak od obavljanja samostalne djelatnosti (obrti i djelatnosti srodne obrtu po Zakonu o obrtu, i druge djelatnosti regulirane posebnim propisima: trgovačke, ugostiteljske, transportne, turističke, posredovanje pri davanju stvari i prava u zakup ili podzakup i sl. i druge samostalne djelatnosti), osim dohotka od samostalnih djelatnosti na koje se porez plaća u paušalnom iznosu, dohodak po osnovu iznajmljivanja imovine, osim kada se nekretnine iznajmljuju turistima za koje je plaćena boravišna taksa, dohodak po osnovu nesamostalne djelatnosti kod jednog poslodavca, a poslodavac na sve isplaćene plaće i oporezive naknade nije obustavio i uplatio porez po odbitku.

Osim navedenih slučajeva, porezni obveznici mogu podnijeti Godišnju prijavu poreza na dohodak, i po osnovu: neiskorištenih osobnih odbitaka u tijeku poreznog razdoblja na osnovu važeće porezne kartice, na primjer ukoliko je poslodavac obračunao porez na dohodak što je izuzeto od oporezivanja (npr. na naknadu za bolovanje preko 42 koja je predmet refundacije) ili koristio manji faktor osobnog odbitka od iznosa na poreznoj kartici obveznika ili u slučaju da je porezni obveznik u tijeku poreznog razdoblja ostvarivao samo dohodak po osnovu drugih samostalnih djelatnosti (kao što je angažman po ugovoru o djelu) i sl. Također, korištenja dodatnih osobnih odbitaka po godišnjoj poreznoj prijavi, i to po osnovu: troškova liječenja, nabavki lijekova na recept i ortopedskih pomagala i plaćene kamate na kredit kojim se prvi put rješava stambeno pitanje.

Godišnju prijavu poreza na dohodak (Obrazac GPD –1051) porezni obveznici podnose nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema mjestu prebivališta fizičkog lica, osim ukoliko se radi o obvezniku koji je: ostvario samo dohodak od samostalne djelatnosti obrta i djelatnosti srodnih obrtu koji Obrazac GPD-1051 predaje prema mjestu registracije samostalne djelatnosti; ili fizičko lice sa prebivalištem na području Republike Srpske i/ili Brčko Distrikta a koje ostvaruje dohodak od nesamostalne djelatnosti kod poslodavaca koji imaju sjedište na području Federacije, u kom slučaju se Obrazac GPD-1051 treba predati nadležnoj poreznoj ispostavi prema mjestu sjedišta poslodavca.

Za nepodnošenje Godišnje prijave poreza na dohodak (Obrazac GPD-1051) u propisanom roku za fizičko lice propisana je novčana kazna u iznosu od 300,00 do 3.000,00 KM.

Poreznu prijavu koja uključuje prijavu poreza na dobit, porezni bilans i drugu dokumentaciju propisanu zakonom elektroničkim putem korištenjem usluga elektroničkih servisa Porezne uprave Federacije BiH – E-usluge/servisi podnose: gospodarska društva i druga pravna lica – rezidenti Federacije BiH, podružnice iz Republike Srpske ili Brčko distrikta za dobit koju ostvare u Federaciji BiH, poslovne jedinice nerezidentnog pravnog lica, pravna lica koja su registrirana u skladu sa posebnim propisima, a obavljaju neku tržišnu djelatnost i ostvaruju i druge prihode na tržištu, matično gospodarsko društvo (koje ima odobreno porezno konsolidiranje).

Za nepodnošenje propisane porezne prijave poreza na dobit propisana je novčana kazna u iznosu od 3.000,00 KM do 100.000,00 KM.

Propisani obrasci, kao i uputstvo o korištenju elektroničkih servisa nalaze se na web stranici Porezne uprave Federacije BiH – http://www.pufbih.ba.

– Pozivamo Vas da izvršite zakonom propisane obaveze i podnesete porezne prijave u propisanom roku. Za svaku prijavu koju Porezna uprava Federacije BiH mora napraviti u ime poreznog obveznika propisana je novčana kazna u iznosu od 500,00 do 50.000,00 KM – priopćeno je iz Porezne uprave Federacije BiH.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com