Četvrtak, 23 svibnja, 2024
Društvo

Posredstvom Fonda solidarnosti liječeno gotovo pola milijuna pacijenata s područja FBiH, za što je izdvojeno blizu 2,5 mlrd. KM

Na temelju Zakona o zdravstvenom osiguranju Vlada FBiH u svibnju 1998. godine utemeljila je Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, sa svrhom obavljanja poslova i ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja koja su od interesa za sve županije u FBiH, kao i provođenje prava na temelju konvencija, drugih međunarodnih sporazuma i ugovora te obavljanja poslova obveznog zdravstvenog osiguranja.

Liječenje za najteže

Istim Zakonom, 1. srpnja 2002. godine, utemeljen je Fond solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine, u cilju ostvarivanja jednakih uvjeta za provođenje obveznog zdravstvenog osiguranja u svim županijama, za provođenje prioritetnih zdravstvenih programa od interesa za FBiH, kao i za pružanje prioritetnih, najsloženijih oblika zdravstvene zaštite iz određenih specifičnih djelatnosti, za što se sredstva osiguravaju kod Federalnog zavoda za zdravstveno osiguranje i reosiguranje. Utemeljenje Fonda solidarnosti od velike je važnosti svim osiguranim osobama u FBiH jer je sredstvima Fonda solidarnosti osigurano liječenje najtežih oboljenja za sve osiguranike bez obzira na to iz koje su županije, pod istim uvjetima neovisno o financijskoj moći županijskih zavoda.

 

Sredstva Federalnog fonda solidarnosti osiguravaju se dijelom iz doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje, a dijelom iz proračuna FBiH preko transfera resornog ministarstva. Iz sredstava Fonda solidarnosti financiraju se usluge i lijekovi na temelju liste zdravstvenih usluga koje donosi Vlada Federacije BiH. U proteklih dvadeset godina Zavod je ostvario sredstva u iznosu od 2,5 mlrd. KM, od čega su 78% sredstva po osnovi doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje te 17% sredstva iz proračuna FBiH i 5% sredstava iz drugih izvora. Od ukupno ostvarenih sredstava utrošeno je 43% za zdravstvene usluge, 41% za lijekove, 10% za potrošni medicinski materijal i 6% za liječenje u inozemstvu. Lijekove iz sredstava Fonda solidarnosti dobilo je gotovo 215 tisuća pacijenata. Više od 40 tisuća pacijenata korisnici su potrošnog medicinskog materijala (hemodijaliza, trakice za šećer) od osnutka Fonda. U dvadeset godina postojanja, iz sredstava Fonda solidarnosti financiran je veliki broj složenih operativnih zahvata iz oblasti kardiokirurgije, neurokirurgije, ortopedije, transplantacije organa, usluga radioterapije u tretmanu malignih oboljenja te mnoge druge usluge i lijekovi odobreni listama lijekova i usluga financiranih iz Fonda solidarnosti. Financirane su gotovo 94 tisuće medicinskih usluga iz područja invazivne i interventne kardiologije i najsloženijih operativnih zahvata iz oblasti kardiokirurgije.

Potreba i važnost

Uz navedeno financiranje lijekova i usluga u Bosni i Hercegovini, Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH ima zaključene ugovore i sporazume s brojnim inozemnim klinikama i redovito, kada je to potreba, upućuje pacijente na liječenje u inozemstvo što se također financira iz sredstava Fonda solidarnosti.

Dosad je na liječenje u inozemstvu upućeno oko 3660 pacijenata, a za troškove njihova liječenja izdvojeno je blizu 138 milijuna konvertibilnih maraka iz sredstava Fonda solidarnosti.

 

Navedene brojke kroz proteklih dvadeset godina argumentiraju važnost postojanja i potrebe Fonda solidarnosti koji danas obilježava dvadesetu obljetnicu postojanja. Svjedoci smo svakodnevnog porasta broja oboljelih te sve veće potrebe za lijekovima i medicinskim uslugama, kako uopće tako i za lijekovima i uslugama koje se financiraju iz Fonda solidarnosti, složni smo u činjenici da je za Fond solidarnosti potrebno izdvajati što je moguće više sredstava, kako bi u budućnosti mogli financirati lijekove i usluge iz nadležnosti za kojima je, kako smo naveli, sve veća potreba. Iznos koji sredstava koji se izdvaja za Fond solidarnosti nije ni blizu dovoljan u odnosu na potrebe te se zbog toga stvaraju liste čekanja što je veliki problem Zavoda. Kako bi se ovi problemi nadišli i smanjile liste čekanja, potrebno je povećati iznos sredstava iz proračuna FBiH koji se izdvaja za Fond solidarnosti, što je u interesu svih pacijenata. Uz kontinuirana zalaganja za povećanjem sredstava Fondu solidarnosti, Zavod poduzima i druge aktivnosti u interesu osiguranika te tako danas uz 20. obljetnicu Fonda pušta u rad redizajniranu web stranicu, koja je kreirana prema potrebama korisnika, odnosno prilagođena svim osiguranicima – posjetite https://zzofbih.ba/


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com