Ponedjeljak, 4 prosinca, 2023
Društvo

Usvojen rebalansirani Financijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ-a

Skupština Hercegovačko-neretvanske županije (HNŽ) usvojila je Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ-a za 2023. godinu.

Izmjenama i dopunama planirani su ukupni rashodi u iznosu od 167.892.000 KM što je za 3.248.000 KM ili 1,97% više u odnosu na Financijski plan za 2023. godinu.

Skupština je usvojila i Zaključak kojim se zadužuje ZZO HNŽ-a da u sljedećoj izmjeni financijskog plana za 2023. godine za usluge primarne zdravstvene zaštite planira dodatnih 3 milijuna KM, priopćeno je iz Skupštine HNŽ-a.

Zavod zdravstvenog osiguranja je zadužen da u roku od 15 dana dostavi izvješće o provedbi Zaključka Skupštine HNŽ-a od 22. 12. 2022. godine, kojim je Zavod zadužen da za sve osiguranike koji su u dijagnostičkoj potrebi za potvrđivanje sumnje na karcinom ili su ranije potvrđeni da boluju od malignih bolesti, hitno osigura pristup dijagnostičkim pretraga u roku ne dužem od 30 dana te da zbog sve duže liste čekanja, nedostajućih tehničkih i kadrovskih kapaciteta da omogući potpunu refundaciju dijagnostika (CT, MR, PETCT i druge dijagnostike) koje su nužne u obradi i utvrđivanju oboljenja od malignih bolesti u slučaju kad ih ne mogu ostvariti na teret svog redovnog zdravstvenog osiguranja, a koje učine u registriranim zdravstvenim ustanovama s područja HNŽ-a.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com