Uz kraj lovne sezona u Hutovu blatu održana radionica: Spriječimo krivolov na Jadranskom migratornom putu

Nije zima na izmaku, bila duga i teška samo za povrtlare, vlasnike nasada agruma, pa i manje više sve žitelje juga Hercegovine, nenavikle na skoro dvoipol mjesečne jutarnje mrazove, na velikim iskušenjima bile su i ptice. Zaleđena jezera Hutovog blata, najveće Svitavsko skoro u cijelosti, rijeka Bregava, kraška polja…, najednom su jata ptica ostavili bez hrane. Po prvi puta članovi udruga za zaštitu ptica i lovačke organizacije bile su prisiljene vršiti prehranjivanje divljači, pa i razbijanje leda. Međutim, u akciji nisu bili samo oni koji pticama žele pomoći, nego su se do maksimuma razbuktale i strasti krivolovaca. Dio ptica je spas potražio na ušću Neretve, dio se preselio na nezaleđene dijelove jezera ili rijeke, bilo je i smrzavanja močvarica u vodi, a ne reći da u takvoj situaciji nije bilo krivolova čista je iluzija. Ovo posebice imajući u vidu da na prostoru delte Neretve i Hutovog blata, tijekom zimske i proljetne migracije boravi preko 30.000 ptica!

Sumirajući iskustva i situaciju na terenu u Parku prirode Hutovo blato na radionici „Spriječimo krivolov na Jadranskom migratornom putu“, okupili su se predstavnici PP Hutovo blato, Lovačkog društva „Galeb“ iz Čapljine, pa udruga „Euronatur“, „Naše ptice“, ”Lijepa naša”, zatim inspektori za zaštitu prirode HNŽ i FBIH, Inspektor za lovstvo, šumarstvo i veterinu HNŽ, predstavnici Državne granične službe – DGS-a, i Mobilnog tima DGS, kao i predstavnici policijske stanice i uprave Čapljina. Društvo šaroliko i brojno tema intrigantna i zanimljiva, a fokus je stavljen na temu – kako djelovati preventivno i smanjiti krivolov.

Radi ilustracije složenosti teme čuli su se zanimljivi podaci prema kojima tijekom proljetne i jesenske migracije prostor između Europe i Afrike, svake godine, prelijeću milijuni ptica! Više desetaka milijuna ptica prilikom seobe kreće se Jadranskim migratornim putom (Adriatic Flyway). Od posebne važnosti za ptice na tom selidbenom putu su bh. močvarna područja i kraška polja koja mnogim pticama selicama predstavljaju posebno, pa i jedinio mjesto, na koje mogu sletjeti radi odmora i prehrane. Prema iznijetim procjenama kraška polja u BiH tijekom jesenje i proljetne seobe preleti primjerice oko 60.000 ždralova, prema čijem kretanju se nekada vremenski orijentiralo stanovništvo juga Hercegovine, brojne liske i druge vrste. Tijekom zimskog prebrojavanja močvarica polovicom siječnja, samo na Hutovom blatu evidentirano je 17.500 jedinki. Evidentirane su 4.572 patke, među kojima i 693 ugrožene patke njorke. Na žalost, najčešće prema primjerima samohvale na Internetu, očito je da krivolovci ne biraju – patka njorka, doskora neprikosnoveni ždral, sve se tamani.

Nakon prezentacije dosadašnjeg zajedničkog rada na sprečavanju krivolova, te problema s kojima se susreće čuvarska služba PP Hutovo blato i čuvarska služba LD”Galeb” Čapljina, koji upravljaju lovištima, kroz diskusiju i raspravu formulirani su i zaključci, prema kojima – treba nastaviti suradnju na zajedničkom djelovanju čuvarske službe, NVO-a, Granične policije, DGS, Mobilnog tima DGS-a, temeljne policije, županijskih službi – inspektorata, na sprečavanju krivolova kroz zajedničke ophodnje i intervencije, zatim uspostaviti brži protok informacija i prijava o počinjenom krivolovu, između LD – inspektora. Prema usvojenim zaključcima inspekcijske službe treba češće uključivati u nadzor terena, provoditi mjere edukacije putem seminara, radionica, publikacija, promotivnih materijala, stvoriti zakonsko uporište za provedbu video nadzora u sprečavanju krivolova kao dokaznog materijala, uspostaviti karantenski centra za životinje koje su uvezene, zaražene, bolesne, uhvaćene u prirodi, na granici i slično.

D. Musa


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com