Srijeda, 19 lipnja, 2024
Društvo

Vlada HNŽ-a izdvojit će dodatnih 1.700.000,00 KM za bolnice

Na današnjoj, 199. sjednici Vlada Hercegovačko-neretvanske županije razmotrila je Nacrt izvješća o radu Vlade, ministarstava, uprava, upravnih organizacija i Županijskoga javnog pravobraniteljstva za 2022. godinu, kao i Nacrt programa rada Vlade za 2023. godinu.

Usvojen je Zaključak da rukovoditelji ministarstava, uprava, upravnih organizacija i županijski javni pravobranitelj u roku od pet dana Stručnoj službi Vlade dostave sve primjedbe, prijedloge i sugestije kako bi Vlada na jednoj od sljedećih sjednica mogla utvrditi Prijedlog izvješća i Prijedlog programa rada Vlade za 2023. godinu.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi, danas su usvojene odluke o preraspodjeli i utrošku sredstava utvrđenih Proračunom HNŽ-a za 2023. godinu kojima je za potrebe bolničkih zdravstvenih ustanova osigurano dodatnih 1.700.000,00 KM.

Tim je odlukama odobrena nabava dva ultrazvučna uređaja za kliničku uporabu i dijagnostiku za potrebe Kliničkoga zavoda za radiologiju SKB-a Mostar kojima će biti znatno skraćen popis čekanja i time povećana kakvoća zdravstvenih usluga, potom nabava UZV uređaja za Kantonalnu bolnicu dr. Safeta Mujića Mostar koji omogućuje bolji prikaz srčanih struktura i krvnih sudova, kao i nabava novih uređaja za bolnički laboratorij i nedostajuće opreme za operacijsku dvoranu Opće bolnice Konjic.

Dio odobrenih sredstava bit će utrošen i za izmirenje poreznih obveza Sveučilišne kliničke bolnice Mostar i Opće bolnice Konjic što je preduvjetom daljnje provedbe programa financijskoga konsolidiranja zdravstvenih ustanova. Vezano za resor zdravstva, Vlada je dala pozitivno mišljenje i na Statut Zavoda za javno zdravstvo HNŽ-a.

Ministar prosvjete, znanosti, kulture i športa izvijestio je Vladu kako je kontinuiranim dijalogom s predstavnicima sindikata osnovnoga odgoja i obrazovanja u HNŽ-u postignut visok stupanj usuglašenosti o načinu i modelu rješavanja nekoliko otvorenih pitanja koja bi trebala biti riješena potpisivanjem novoga Kolektivnog ugovora. Vlada je usvojila Zaključak o tomu da resorni ministar, zajedno sa sindikatima, utvrdi konačan prijedlog Kolektivnoga ugovora kako bi se Vlada na jednoj od sljedećih sjednica o njemu mogla izjasniti.

Nastavljajući započete aktivnosti na pripremi za izgradnju Policijske postaje Prozor-Rama, Vlada je danas usvojila Odluku o davanju suglasnosti MUP-u HNŽ za zaključivanje Ugovora o zakupu poslovnih prostora s GS Građenje d.o.o. u koje će biti privremeno smješteni djelatnici te postaje.

Na prijedlog Ministarstva gospodarstva, usvojena je Odluka o usvajanju Izvješća za 2022. godinu o realiziranju Godišnjega plana provedbe Programa razvitka maloga gospodarstva HNŽ-a 2021.-2024. godine. Istaknuto je kako je u 2022. s pozicije ”Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima” izdvojeno 1.700.000,00 KM za ukupno 249 korisnika.

Također, Vlada je usvojila Izvješće o radu Inspektorata Ministarstva gospodarstva za 2022. godinu. Istaknuto je kako je u tomu izvještajnom razdoblju, u sklopu redovitih i izvanrednih nadzora, izvršeno 86 termoenergetskih inspekcija, 160 rudarsko-geoloških inspekcija, 210 inspekcija za obrt te 84 elektroenergetske inspekcije.

Nastavljajući aktivnosti na jačanju gospodarskoga razvitka HNŽ-a, Vlada je usvojila odluke o davanju suglasnosti na prijedlog ugovora o koncesijama za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje, prijenosa i distribucije električne energije za više elektroenergetskih objekata na području Čitluka.

Raspravljajući o koncesijama, Vlada je Zaključkom zadužila resorno ministarstvo da pripremi cjelovitu informaciju o svim dosad dodijeljenim koncesijama i potpisanim ugovorima za izgradnju solarnih elektrana na prostoru HNŽ-a. Također, usvojena je i Odluka o usvajanju Plana i programa razvitka maloga gospodarstva za 2023. godinu.

Iz resora Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, usvojena je Odluka o usvajanju Programa utroška novčanih sredstava utvrđenih Proračunom HNŽ-a za 2023. godinu s pozicije ”Transferi u veterinarstvu” u iznosu od 180.000,00 KM.

Svrha Programa jest uspostaviti optimalni zdravstveni status životinja, nadzor nad kretanjem zaraznih i parazitarnih bolesti te uspostava stalnoga nadzora nad pojavom zaraznih bolesti, s konačnim ciljem zaštite dobrobiti ljudi.

Vlada je usvojila i Program utroška novčanih sredstava utvrđenih Proračunom HNŽ-a za 2023. godinu za Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede s pozicije ”Namjenska sredstva vodnih naknada” za 2023. u iznosu od 7.686.745,82 KM, načinjen na osnovu prijedloga projekata od strane općina i gradova.

Danas je usvojen i niz drugih odluka, zaključaka i rješenja.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com