Četvrtak, 29 veljače, 2024
Društvo

Za sanaciju cesta 4 milijuna KM, radit će se dionica Čapljina – Gabela

Više od četiri milijuna konvertibilnih maraka Vlada Hercegovačko – neretvanske županije tijekom ove godine uložit će u sanaciju prometnica na području te županije.

Prema dokumentu ”Plan i program Uprave za ceste Ministarstva prometa i veza HNŽ-a za 2017. godinu”, radovi su planirani na većini cestovnih pravaca u svim općinama u toj županiji.

Najznačajniji projekti koji se realiziraju u 2017. godini, a za koje je pojedinačno izdvojeno od 100.000 do 300.000 KM, su sanacija regionalne ceste R-418, dionica: skretanje za branu – Ripci, u dužini L=830 m, sanacija regionalne ceste R-425, dionica Tromeđa – granica županije Zapadnohercegovačke, sanacija regionalne ceste R-425, dionica Žitomislići – Čitluk te spojne ceste, sanacija regionalne ceste, dionica Čapljina – Struge – Gabela, sanacija regionalne ceste R – 426 dionica Dračevo – Cerovica, sanacija regionalne ceste R-427, dionica Stolac – Brana, izrada tehničke dokumentacije ne R-425, Žitomislići – Hamzići, sanacija ceste Sovićka vrata – potok Zec, R-419, sanacija ceste Konjic – Borci, R-435, sanacija klizišta na R-436, Glavatičevo – Bjelimići, sanacija asfalta, Kostajnica – Buturović Polje, R-437, sanacija dijela ceste Potoci – Rujište – Ćesim, R-435a i dr.

Kada je riječ o pojedinačnim iznosima, najviše novca 300.000 KM planirano je za sanaciju asfalta na dionici Kostajnica – Buturović Polje.

U planu Uprave za ceste Ministarstva prometa i veza Hercegovačko – neretvanske županije za 2017. godinu su i radovi na sanaciji ceste Potoci – Rujište, priključak Kašići, priključak Dužani, izrada i revizija tehničke dokumentacije na R-425, Žitomislići – Hamzići, sanacija kolnika na priključnoj cesti R-425, dionica Čerin – Podgreda, spojna cesta s R-425 D. Hamzići – Lipno (uređenje spoja), kao i spojna cesta R-425 i R-425a (Gradac – Vionica – Bijakovići).

Predviđena je i sanacija nekoliko klizišta, i to klizišta Argud, R-436, Jezerine te klizišta Dobroša – Glibe, Kute.

Za sanaciju kolnika na priključnoj cesti R-425, dionica Čerin – Podgred, planirano je 80.000 Km.

Planirane su i horizontalna i vertikalna sanacija u Međugorju i Neumu, za što će biti izdvojeno ukupno 70.000 maraka

Uz sanaciju prometnica, Uprava za ceste Ministarstva prometa i veza HNŽ-a zadužena je za financiranje ljetnog i zimskog održavanja prometnica u toj županiji.

Tako je iznos za zimsko održavanje za razdoblje od 15. studenoga 2017. godine do 31. prosinca 2017. dan u visini dosadašnjih sredstava za tu vrstu održavanja. Riječ je o sredstvima u visini od 784.902,24KM.

Za ljetno održavanje cesta planirano je 599.667,12Km.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com